palusalu aiad

Aiatrendid 2023

aiatrendid 2023

2023. aasta aiatrendid on väga palju mõjutatud eelmiste aastate väljakutsetest: kuumalained, hinnatõus, eraldatus ja väliruumi kasutamine toa pikendusena, rohkem aega enda jaoks, jätkusuutlikkus. Esikohal on kindlasti kliimamuutustega arvestamine ja muutuste kaasamine aia kujundusse ning hooldusesse. Järjest enam tuuakse tugevalt sisse looduslähedasi praktilisi lahendusi, mida igaüks ka enda aias ellu saab viia. 

Jätkusuutlikkuse alla on koondatud vastupidavate taimede kasutamine kujunduses, looduslike ja taaskasutatud materjalide kasutamine ja minimaalne inimmõju ehk teisisõnu – vähem hoolt nõudvad aiad ja istutused. Kätte on jõudnud see aeg, kus aeda vaadatakse kui osa suuremast ökosüsteemist.

Selles artiklis toon välja 2023. aasta kõige tugevamalt esile tulevad trendid, mida erinevad rahvusvahelised spetsialistid, aiakujundajad, ajakirjad ja aiandusorganisatsioonid on välja toonud. 

 Kolm kõige olulisemat märksõna 2023 aiatrendides: looduslähedus ja jätkusuutlikkus ja kliimamuutused

Kõige suuremad trendirühmad võiks kokku võtta just  nende märksõnade alla. Mida need täpselt sisaldavad ja kuidas iga aiapidaja neid ellu saab rakendada? Tihtipeale tunduvad need mõisted aiapidajale nii suured, et raske on hoomata, mida siis teha või tegematta jätta, et neile trendidele kaasa aidata. 

Looduslähedus – trend, mis süveneb iga aastaga

Sel aastal tuleb looduslähedane kujundus ja selle erinevad tehnikad veelgi tugevamalt esile. See ei tähenda vaid looduslike või kohalike liikide kasutamist, vaid looduslähedast lähenemist laiemalt. RHS-i (Royal Horticultural Society) andmetel kujundatakse järjest suuremaid alasid istutuste, mitte enam sillutiste või ebamõistlikult suurte terrasside alla. Kujunduslikult annab alati väga hea tulemuse, kui jälgitakse kuldlõiget, mille järgi moodustab näiteks ⅔ istutusalad ja ülejäänu sillutised ja muru. Ka Suurbritannia aiadisainer Jo Thompson toob välja, et just erinevate kõvade materjalide tugeva hinnatõusu tõttu on hakatud rohkem kasutama taimestatud alasid: uhkete sillutatud teede ja radade aeg on möödas. Aiakujunduse peavooluks on saanud looduslikud, loomulikud ja romantilised istutused. 

Kasutatakse erinevaid viise, kuidas aeda tuua “metsikut” loodust ning putukaid ja linde aeda meelitada. Aiakujunduses hakatakse kasutama rohkem selliseid taimi, mis pole väga populaarsed või dekoratiivsed, aga mis võiksid tuua suurt kasu loodusele ja putukatele.  Enam ei mõelda vaid populaarsetele mesilastele ja liblikatele, vaid nähakse ka paljusid teisi kasulikke putukaid, kes on abiks nii tolmeldamisel kui kahjurite hävitamisel. 

Putukatele luuakse elu- ja peidupaiku ning mõeldakse täpselt läbi, millised taimed pakuvad neile toidulauda. Samuti pööratakse palju tähelepanu neile taimedele, mis lindudele pesitsuspaiku ja toitu pakuvad.

Viimased pandeemia-aastad on näidanud, kui oluline on meile loodus ja sellega ühenduses olemine. Sel aastal luuakse seda ühendust järjest teadlikumalt. Aeda nähakse taas osana loodusest ning palju võetakse ette looduse taastamise projekte ka koduaedades. Populaarseks muutuvad segaistutused, kus pole enam suuri ühtseid ja selgepiirilisi taimegruppe. Sellised looduspärased istutused vajavad erinevatel andmetel kuni 80% vähem hoolt ning näevad õige taimevalikuga koosluses terve hooaja dekoratiivsed välja. 

Kuidas sellist taimevalikut teha, mis oleks kasulik nii loodusele, kui näeks ka silmale ilus välja? Kindlasti tasub jälgida, et istutuses oleks olemas põhistruktuur, mis püsib püsti ka kõige hullemate ilmastikutingimuste ajal ning valitud taimede dekoratiivsus ei oleks vaid lühiajaline. Kujundusse tuleks  kaasata selliseid taimi, millel on söödavad viljad või seemned ja lihtõied, et lindudele ja putukatele toidulauda pakkuda. Kindlasti tasub enne taime soetamist uurida, kas see konkreetne taim putukatele või lindudele midagi pakub.

Aiatrend 2023: jätkusuutlikkus – midagi positiivset, mis rikastab meie elu

See on ilmselt kõigi elualade suurim trend 2023. aastal, mis on kindlasti tihedalt seotud ka loodushoiu, loodusläheduse ja kliimamuutustega. Jätkusuutlikkuse kontekstis saavad taimed, metsik loodus, putukad, linnud ja inimesed vastastikust kasu. Aiakujundajad ja maastikuarhitektid ütlevad kui ühest suust, et jätkusuutlikkus pole eales olnud nii olulisel kohal. 

Suurbritannia auhinnatud aiadisainer Matthew Childs toob esile, et taimede valikul pööratakse jätkusuutlikkuse vaatenurga alt ülimat tähelepanu kuivusetaluvusele, koosluste toimivusele ja pikaealisusele, taimede värvide ja struktuuride aspektile terve aasta lõikes. Sealjuures jälgitakse, et taimed oleksid tolmuandjad putukatele ja kasulikud metsikule loodusele. Ta rõhutab, et taimede valik peab olema vastutustundlik. 

Kuigi püsikuid on juba aastakümneid järjest rohkem populariseeritud, siis sel aastal saavad nad tõsiselt olulise rolli. Aeda istututatavad taimed peavad seal pikki aastaid vastu pidama – ühe-aastastel või külmaõrnadel taimedel pole jätkusuutlikkuse mõistes enam aias kohta. Taimekooslustelt oodatakse, et need on vähemalt terve hooaja, ideaalis ka talvisel ajal dekoratiivsed – õitsemine peab olema pikaajaline. Enam ei piisa sellest, et aias on ainult juulis ja augustis lopsakas õitemeri.

Jätkusuutlikkuse alla aia kontekstis lähevad sel aastal ka tervis, vastupidavad tööriistad ja taaskasutamine. Viimase all mõeldakse eriti kasutatud ehitustelliste kasutamist purustatuna erinevates istutussubstraatides ja tee-ehituses. Taaskasutus istutuspottide osas ning kasutatud tööriistade soetamine järelturult on samuti teemaks, mis laiemalt levib. Küll aga jäädakse taaskasutuse teemal maitsekuse piiridesse: kõike kola ei tooda automaatselt aiakujundusse. Tuntud aiadisainer Manoj Malde toob välja, et inimesed soovivad järjest enam teha jätkusuutlikke otsuseid ka aia ja selle kujundamise osas. 

RHS toob eriti suurelt jätkusuutlikkuse all välja turba kasutamise: sel aastal ennustatakse Suurbritannias rohkem puidu baasil kasvusubstraatide kasutuselevõttu ja 2024. aastal keelatakse seal kõik turbabaasil kasvusubstraadid. Olulisel kohal on ka taimekaitsevahendite kasutamine – eelkõige tuuakse esile Glüfosaat, mis on maailmatuntud vahend väga paljude taimede hävitamiseks ning mille jäägid mõjutavad meid kõiki nii mulla, vee kui  ka õhu kaudu.

Aiatrend 2023: vähem tööd – looduslähedane lahendus= 80% vähem tööd.

Vähem rasket, igapäevast aiatööd on kasulik nii loodusele kui ka inimesele endale. See saavutatakse õige taime-, tööriista-, ja töövõtete valiku abil. Aed muutub kohaks, kus aiapidajal on võimalik end maandada ja loodusega siduda. Olulisele kohale tulevad aiaosad, kus mediteerida, peidetud sala-aiad ning rahustavad vee-elemendid. Aed on energia ja inspiratsiooni allikas!

aiatrendid 2023

Kliimamuutused ja kuidas eraaiaomanikud sellele positiivse panuse saavad anda

Selle asemel, et kogu aed radikaalselt ümber kujundada, olemasolevad struktuurid hävitada ja uutega asendada, pealmised mullakihid eemaldada ning uue mullaga asnedada, loetakse kliimasäästlikuks tegevuseks aia samm-sammuhaavalist ümberkujundamist ja olemasolevate tingimustega arvestamist. Samuti nähakse olemasolevate struktuuride või aias leiduvate materjalide ära kasutamises potentsiaali ja võimalusi, mis CO2-jalajälge vähendab ning loodusele hästi mõjub. 

Väga tihti näeme endagi töös, kuidas uute aedade kujundamisel kruntidelt olemasolev hea muld ära lastakse viia või alumiste taimekasvuks ebasobivate kihtidega hooletult läbi segatakse. Tulemuseks siis pealetoodud sõelutud mullale tekkiv ebameeldib umbrohuväli või segi aetud ebasobiv kasvupinnas, mida peab hakkama nii erinevate taimede kui ka muru kasvuks sobivaks muutma. Sellise läbisegamise vältimiseks peab iga aiaomanik hoolega jälgima, kuhu ja kuidas paigutatakse näiteks maakütte trassi rajamisel erinevad mullakihid. 

Mulla, pinnase ja kliimaga on seotud ka üldine krundi pinnase kinnitallamine erinevate ehitusmasinatega – sellist pinnast üldjuhul keegi eelnevalt ei õhusta, peale tuuakse lihtsalt kohev sõelutud mulla kiht. Sellises aias on aluspinnas väga paljude probleemide aluseks: liigvesi aias, põua ajal kiire kuivamine, taimed kasvavad kiduralt, taimed mädanevad või kuivavad. Kuidas see kliimaga seotud on? Kõik taimed, mis on istutatud või külvatud sellisele alale, on väga paljuski inimesest sõltuvad. Alumistest pinnasekihtidest ei jõua pindmistesse kihtidesse niiskus ning suure saju ajal ei valgu vesi piisavalt kiiresti alumistesse kihtidesse ja voolab näiteks drenaažikraavi, mistõttu jäävad sügavamad kihid kuivaks. Vee-režiim on sellisel krundil halvasti toimiv. 

Vee teema on 2023. aastal aias väga oluline üle maailma

Ühest küljest hakatakse järjest rohkem sademevett koguma ja aias ära kasutama, teisest küljest pööratakse väga suurt tähelepanu taimevalikule ning mõistlikule kastmisele. Dekoratiivsed püsi-istutusalad tuleb kujundada selliselt, et nad peale juurdumist kasvuperioodil üldse lisakastmist ei vajaks. Joogiveega aia kastmine on väga olulise veeressursi raiskamine. 

Viimased aastad on näidanud pikki põuaperioode ning see omakorda toob trendidesse lopsakad taimestatud kruusaaiad koos kuivalembeste ja kastmist mittevajavate taimedega. Loodusele toob väga suurt kasu selliste taimede kasutamine, kes vaid vihma ja lisaväetisteta aias hakkama saavad. 

Kruusaaedade trendi toetab ka vahemeremaade ja Kreeka aedade sidumine kujundusse. Erinevates riikides peetakse just neid piirkondi puhkuse piirkondadeks ja inimesed tahavad järjest rohkem enda aeda seostada puhkusega või luua sinna alasid, kuhu tekivad taolised puhkeoaasid. Sellise stiili edasikandjateks on kindlasti värvilised elemendid valgel taustal, kuivalembesed taimed, maitsekalt valitud skulptuurid, kivimüürid ja värava kaared. Samas tuleb jälgida, et värvide kasutamisega liiale ei läheks, muidu võib kogu kujundus väga rahutuks muutuda. 

Murude allakäik on alanud

Klassikaliste umbrohuvabade ilumurude trend asendub looduslähedamaste ja ökoloogilisemate lahendustega. See on väga suur muutus just Suurbritannias, kus ilumurude tähtsus on sajandeid olnud esikohal. Ilumurud vajavad perektseks väjanägemiseks väga suurt tööd ja hoolt: alustades korrapärasest niitmisest, kastmisest, väetamisest, taimekaitsest ja teistest vajalikest hooldusvõtetest. Need võtted pole sugugi jätkusuutlikud või loodussõbralikud.

Järjest rohkem kujundatakse selliseid murualasid liigirohketeks ja loodusesõbralikemaks lilleaasadeks või tarbemuruks. Enamasti pole sellises murus ka ohtlikke juur-umbrohte, mis lihtsutab omakorda sellise muruala ümberkujundamist lilleaasaks või dekoratiivseks istutusalaks oluliselt. 

Lõikelillede kasvatamine

See trend pole otseselt ülaltooduga seotud ja seisab täiesti iseseisvalt. Aiapidajad tahavad järjest enam oma aiast erinevaid saadusi korjata ja 2023. aastal kuuluvad siia ka lõike- ja kuivlilled. Lõikelillede kasvatamine on suurepärane viis luua enda aia taimedest isikupäraseid lillekimpe-seadeid kingiks või korjata lihtsalt värskeid lilli vaasi tuppa ja terrassile. FOTO

Kusjuures alati ei pea kasvatama vaid ühe-aastaseid ja suhteliselt palju tööd nõudvaid lõikelilli – väga paljud sibullilled, püsikud, kõrrelised ja ka puittaimed sobivad samuti kimpudesse ja seisavad kaua vaasis. Kevadet alustavad erivärvilised tulbid, nartsissid, murtudsüda, pojengid ja aed-kuukress. Suvistest püsikutest sobivad väga hästi monardad, siilkübarad, raudrohud, vitshirss, kukeharjad, mesiohakas, kuldvits, kipslill, pehme kortsleht ja imelised punanupud. Lehtpõõsastest on väga hea vahetäiteks ja värviandjaks lodjap-põisenela punaselehelised sordid. Sügisesest kimbust ei tohi puududa dekoratiivsete viljadega iluõunapuu oksad, krüsanteemid, Frikarti aster ja erinevad kõrrelised. Floristikaski tuleb sel aastal sisse veelgi enam cottage garden stiil oma romantilisuses. 

 

Ise toidu kasvatamine

Viimaste aastate sündmused on mõjutanud tugevalt ka toidutaimede kasvatamist eraaedades. Järjest rohkem kasvatatakse enda aias köögivilju ja maitsetaimi, et ühest küljest toidu osas kindlustunnet luua, aga teisest küljest täisväärtuslikku toitu saada. Suurbritannia aiadisainer Jinny Blom toob välja, et inimesed teevad oluliselt rohkem enda jaoks ja ta on oma töös pidanud järjest rohkem planeerima koduaedadesse ka köögiviljaaia osa, kanaaedu ja väikeseid kopleid. Trendidesse on tulemas suund, kus ilutaimi kasvatatakse koos tarbetaimedega ja tarbeaeda nähakse osana iluaiast. Aed peab olema nüüdsest nii praktiline kui ka ilus.

Värvitrendid aiakujunduses

Aastal 2023 muutub värvide kasutamine aiakujunduses  tunduvalt teadlikumaks ja olulisemaks. Sel aastal on kaks põhilist värvitooni, mis kujundustes dikteerivad: Garden Media gruppi poolt välja valitud päikese-küpsed terracotta toonid ja oranž, mis tähistavad optimistlikku tulevikku ning Pantone aastavärviks valitud Viva Magenta, mis julgustab eksperimenteerima. Erinevate värvuste kombinatsioonidest valitsevad trendis pastelsed toonid, mis on mõõdukalt segatud äkilisemate, energilisemate kuumade, päikeseliste ja tuliste toonidega. 

Trendikad aiaelemendid

Selle aasta trendis on erinevad lihtsad (valgustatud) skulptuurid, dekoratiivsed paneelid ning väravad ja aknad vaadete suunamiseks väliruumis. Tugevad arhitektuursed ja geomeetrilise jooned ühendatakse sel aastal vaba looduspärase isututusega, mis seda ranget joont pehmendab. Sillutatud alade asemel tuleb kasutusele rohkem puidust liiprite ja peenikese kruusa kasutamine, mis võimaldab paremat vee äravoolu. Samuti saab sellistel aladel kasutada pinnakattetaimi.

Taimedest hakatakse sel aastal rohkem kasutama lisaks eelpool nimetatule lehtdekoratiivseid taimi, kes toovad aeda erinevat struktuuri, tekstuuri, sügavust ja värvi. 

Digitaalsed ja tehnoloogilised lahendused aias

Järjest rohkem võetakse kasutusele motoriseeritud nutikaid tööriistu. Järjepidevalt arendatakse ja võetakse kasutusele erinevaid äppe, mille abil taimi kasvatada, ära tunda või mille abil haiguseid ja kahjureid tuvastada. Väga palju infot aiapidamise ja aia kujundamise kohta hangitakse veebist. Eriti populaarseks muutuvad veebikoolitused üleilmselt. Taimede ja tööriistade tellimine suundub samuti järjest enam veebikeskkonda. 

 

Eesti aiapidajatele oleme kokku pannud põhjaliku aiateemasid koondava liikmesuse (Unistuste Aia klubi), kus igaüks saab omas tempos aiateemadel end edasi täiendada ning soovi korral aiaekspertidelt personaalset nõu küsida. Lisaks on kõigile aiahuvilistele loodud koolitusportaal erinevate veebikoolitustega, kus igaüks saab endale sobival ajal ja kohas aianduskoolitusi läbida. 

 Kuidas maailma trende Eesti kliimas ära kasutada? Ilmselt tekkis sul mitmeid mõtteid, kuidas maailmatrende ka Eesti kontekstis ära kasutada. Kindlasti ei tasu kõike ja korraga ellu viia, kuid valides kõige kõnetavamad ja sobivamad lahendused enda aeda, suudame üheskoos nii looduse, kliima kui ka jätkusuutlikkuse positiivsele arengule kaasa aidata. 

 

Loo oma aiast Meistriteos

Maria Palusalu

aiakujundaja, kauni aia coach

 

 

Artikli koostamisel on kasutatud üle 15 erineva rahvusvahelise aiatrendide teemalise artikli. 

Jaga postitust:

Seotud artiklid

Vaade 2024. aasta aiatrendidele

2024. aasta toob meile aiandusmaastikul uusi ja põnevaid suundumusi, mis mõjutavad kogu aiandusmaailma. Vaatame üle, kuidas sina saad neid trende enda aia kujundamisel kasutada ning

aiatrendid 2023

Aiatrendid 2023

2023. aasta aiatrendid on väga palju mõjutatud eelmiste aastate väljakutsetest: kuumalained, hinnatõus, eraldatus ja väliruumi kasutamine toa pikendusena, rohkem aega enda jaoks, jätkusuutlikkus. Esikohal on

Maria Palusalu

Kes ma olen ja miks siin kirjutan?

Minu nimi on Maria Palusalu. Kasvasin üles maal põldude, lillepeenarde ja loomade keskel – mu isa pidas lehmi, pulle, lambaid, sigu, kanu, hobuseid kui olin

Scroll to Top